Tepelná čerpadla

Komfortní, ekologický a energeticky i ekonomicky úsporný zdroj tepla pro vytápění a ohřev vody.

tepelné čerpadlo

Při instalaci tepelného čerpadla je nutné znát a dodržet veškeré potřebné parametry. Jinak může docházet ke ztrátám. A to jistě není cílem.

Tepelné čerpadlo má své přesné požadavky

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že instalace tepelného čerpadla není nic složitého, opak je pravdou. Je nutné znát veškeré podrobnosti, aby mohl být potenciál tepelného čerpadla beze zbytku využit.

  • Z podzemní vody se teplo získá tak, že se voda přečerpá do výparníku tepelného čerpadla.
  • Zde se ochladí a je vrácena do vsakovací studny.

A nyní by mohl nastat problém, proto musí být vsakovací studna dostatečně vzdálena, aby proudění podzemních vod směřovalo správným způsobem i směrem. Díky profesionální instalaci tepleného čerpadla nedochází ke ztrátám podzemní vody a ani neklesá její energetický potenciál.

Rekonstrukce a instalace etážového vytápění

Instalace podlahového vytápění

Rekonstrukce a instalace kombinovaného vytápění

Rekonstrukce ústředního vytápění

Výměna a montáž kotlů (plynových, elektrických, na tuhá paliva ...)

Výměna a montáž radiátorů (možno i bez vypuštění vody)

Výměna a montáž radiátorových termoventilů

Výměna rozvodů a vsazování regulačních ventilů

Naše práce

Poptávkový formulář